بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مردي که خواهد آمد، حضرت امام مهدي  
    :نويسنده   مراد حاصل، امير مهدي  
    :ناشر   منادي تربيت  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   غيبت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي