بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امامت، غيبت، ظهور  
    :نويسنده   مسجد مقدس جمکران، واحد تحقيقات  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1417هـ.ق  
    :موضوع   غيبت - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره احوال و فضايل امام مهدي (عج) و  
     مسائل مربوط به غيبت و ظهور او.  
     نويسنده، بهترين راه شناخت آن امام را آيات قرآن و  
     روايات معصومين (ع) مي داند و با  
     استناد به آنها اين مجموعه را تدوين کرده است. به  
     نظر وي، امام مهدي هم پاي قرآن  
     است و مصداق تعداد زيادي از آيات آن به شمار  
     مي آيد. وي به نقل از حاجي نوري در نجم  
     ثاقب، مهدي (ع) را داراي 182 اسم و لقب دانسته که  
     هر کدام بر يکي از جنبه هاي  
     اخلاقي او دلالت دارند و شمايل ظاهري او نيز شبيه  
     پيامبر (ص) است. به اعتقاد  
     نويسنده، با توجه به غيبت بعضي از پيامبران پيشين و  
     پيش گويي هاي پيامبر اسلام (ص)  
     مبني بر غايب شدن امام مهدي و نيز زندگاني همراه با  
     ترس و نيمه مخفي امام عسکري،  
     غيبت امام مهدي (ع) را امري کاملا طبيعي مي داند.  
     وي سپس به بحث درباره غيبت و علت  
     و انواع آن مي پردازد و وظيفه شيعيان، در دوره غيبت  
     را بررسي مي کند.  
     پژوهشي است درباره احوال و فضايل امام مهدي (عج) و  
     مسائل مربوط به غيبت و ظهور او.  
     نويسنده، بهترين راه شناخت آن امام را آيات قرآن و  
     روايات معصومين (ع) مي داند و با  
     استناد به آنها اين مجموعه را تدوين کرده است. به  
     نظر وي، امام مهدي هم پاي قرآن  
     است و مصداق تعداد زيادي از آيات آن به شمار  
     مي آيد. وي به نقل از حاجي نوري در نجم  
     ثاقب، مهدي (ع) را داراي 182 اسم و لقب دانسته که  
     هر کدام بر يکي از جنبه هاي  
     اخلاقي او دلالت دارند و شمايل ظاهري او نيز شبيه  
     پيامبر (ص) است. به اعتقاد  
     نويسنده، با توجه به غيبت بعضي از پيامبران پيشين و  
     پيش گويي هاي پيامبر اسلام (ص)  
     مبني بر غايب شدن امام مهدي و نيز زندگاني همراه با  
     ترس و نيمه مخفي امام عسکري،  
     غيبت امام مهدي (ع) را امري کاملا طبيعي مي داند.  
     وي سپس به بحث درباره غيبت و علت  
     و انواع آن مي پردازد و وظيفه شيعيان، در دوره غيبت  
     را بررسي مي کند.