بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خورشيد پنهان  
    :نويسنده   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم  
    :ناشر   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي قم  
    :تاريخ چاپ   1417هـ.ق  
    :موضوع   فضايل و مقامات - انتظار - وظايف منتظران  
    :زبان اصلي