بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امدادهاي غيبي امام زمان  
    :نويسنده   اصغري، حسين  
    :ناشر   حسينيه عمادزاده  
    :تاريخ چاپ   1407هـ.ق  
    :موضوع   فضايل و مقامات - فريادرسي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان برخي از امدادها و عنايات امام زمان (عج) است  
     که موجب نجات افراد شده است و به  
     داستان هايي در شفاي بيماران ناعلاج و سخت، رفع  
     نيازهاي مادي نيازمندان، نجاب  
     مسافران گم گشته در راه، نجات افراد هنگام مواجهه  
     با خطرات اشاره مي کند. نويسنده  
     در پايان به 2 عنايت امام مهدي به خودش اشاره  
     مي کند.  
     بيان برخي از امدادها و عنايات امام زمان (عج) است  
     که موجب نجات افراد شده است و به  
     داستان هايي در شفاي بيماران ناعلاج و سخت، رفع  
     نيازهاي مادي نيازمندان، نجاب  
     مسافران گم گشته در راه، نجات افراد هنگام مواجهه  
     با خطرات اشاره مي کند. نويسنده  
     در پايان به 2 عنايت امام مهدي به خودش اشاره  
     مي کند.