بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دعاي ندبه روزنهاي به آفتاب  
    :نويسنده   افتخارزاده، سيد حسن  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نوشته حاضر، به شرح و تفسير دعاي ندبه مي پردازد.  
     نويسنده با شرح محورهاي اصلي اين  
     دعا، از جمله آزمايش اولياي الهي و پيامبر اسلام  
     (ص) به مصايب امام علي (ع) و  
     فرزندان او مي پردازد و در فراق آنان گريه و ناله  
     مي کند و در پايان، استغاثه  
     مي کند که آيا راهي براي وصول به امام زمان (عج)  
     هست؟ و آيا پاياني براي اين هجران  
     مي توان يافت؟ نويسنده معتقد است دعاي ندبه  
     پناهگاهي براي دل هاي شکسته است که در  
     هر صبح جمعه شيعيان آن حضرت در فراق آن يار غايب  
     زمزمه مي کنند.  
     نوشته حاضر، به شرح و تفسير دعاي ندبه مي پردازد.  
     نويسنده با شرح محورهاي اصلي اين  
     دعا، از جمله آزمايش اولياي الهي و پيامبر اسلام  
     (ص) به مصايب امام علي (ع) و  
     فرزندان او مي پردازد و در فراق آنان گريه و ناله  
     مي کند و در پايان، استغاثه  
     مي کند که آيا راهي براي وصول به امام زمان (عج)  
     هست؟ و آيا پاياني براي اين هجران  
     مي توان يافت؟ نويسنده معتقد است دعاي ندبه  
     پناهگاهي براي دل هاي شکسته است که در  
     هر صبح جمعه شيعيان آن حضرت در فراق آن يار غايب  
     زمزمه مي کنند.