بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بحثي پيرامون مهدي از منظر اهل عامه  
    :نويسنده   بنابي، عبد الحميد  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي