بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيداي پنهان  
    :نويسنده   پورسيد آقايي، سيد مسعود  
    :ناشر   حضور  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     خلاصه اي از زندگي و سيرت امام زمان (عج) است. مؤلف  
     با بهره گيري از منابع روايي و  
     علمي شيعي، با انگيزه آشنايي صحيح جوانان با امام  
     زمان و اخلاق و رفتار او در ابعاد  
     مختلف زندگي، نخست نگاه کوتاهي به زندگي آن امام  
     انداخته و ضمن شرح نام و نسب او،  
     ولادت و چگونگي غيبت کوتاه و بلند آن حضرت را بيان  
     داشته است. وي سپس سيره امام در  
     امور مختلف مانند سيره تربيتي و اخلاقي، سياسي و  
     اجتماعي، اقتصادي و قضايي و سيره  
     مديريتي ايشان را تبيين نموده است. در پايان به  
     توقيعات، دعاها، نمازها و  
     زيارت نامه هايي که از امام (ع) رسيده، اشاره کرده  
     است.  
     خلاصه اي از زندگي و سيرت امام زمان (عج) است. مؤلف  
     با بهره گيري از منابع روايي و  
     علمي شيعي، با انگيزه آشنايي صحيح جوانان با امام  
     زمان و اخلاق و رفتار او در ابعاد  
     مختلف زندگي، نخست نگاه کوتاهي به زندگي آن امام  
     انداخته و ضمن شرح نام و نسب او،  
     ولادت و چگونگي غيبت کوتاه و بلند آن حضرت را بيان  
     داشته است. وي سپس سيره امام در  
     امور مختلف مانند سيره تربيتي و اخلاقي، سياسي و  
     اجتماعي، اقتصادي و قضايي و سيره  
     مديريتي ايشان را تبيين نموده است. در پايان به  
     توقيعات، دعاها، نمازها و  
     زيارت نامه هايي که از امام (ع) رسيده، اشاره کرده  
     است.