بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سقا خود تشنه ديدار  
    :نويسنده   مرکز مطالعات و تحقيقات صاحب الزمان (عج)  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - کرامات و  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نقل چند داستان از ملاقات ها و کرامات امام زمان  
     (عج) در صحنه هاي مختلف است که به  
     منظور شناخت بيشتر امام زمان و توجه به ايشان و  
     عنايات مهربانانه او به شيعيان بيان  
     شده است. از جمله اين حکايت ها، شرح واقعه اي است  
     که چرخ هاي هواپيماي حامل تعدادي  
     از زائران مشهد در آسمان قفل مي شود و با توسل  
     مسافران به امام زمان به شکل معجزه  
     آسايي پس از مدتي چرخ ها باز و هواپيما به سلامت  
     فرود مي آيد.  
     نقل چند داستان از ملاقات ها و کرامات امام زمان  
     (عج) در صحنه هاي مختلف است که به  
     منظور شناخت بيشتر امام زمان و توجه به ايشان و  
     عنايات مهربانانه او به شيعيان بيان  
     شده است. از جمله اين حکايت ها، شرح واقعه اي است  
     که چرخ هاي هواپيماي حامل تعدادي  
     از زائران مشهد در آسمان قفل مي شود و با توسل  
     مسافران به امام زمان به شکل معجزه  
     آسايي پس از مدتي چرخ ها باز و هواپيما به سلامت  
     فرود مي آيد.