بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ياد مهدي  
    :نويسنده   خادمي شيرازي، محمد  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1371هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه رواياتي است درباره امام عصر (عج) که به  
     ترتيب نام معصومان (ع) تدوين شده  
     است. نگارنده، اين کتاب را به سبک کتاب کمال الدين  
     و تمام النعمة شيخ صدوق تنظيم  
     کرده است و روايات موجود در آن، موضوع و محتواي  
     مشخصي ندارد و به طور کلي بر محور  
     شخصيت و غيبت امام عصر، ويژگي هاي عصر ظهور، انتظار  
     فرج، تکاليف شيعيان و منتظران  
     گرد آمده است. غير از 14 فصلي که نگارنده به بررسي  
     امام زمان از نگاه معصومان  
     اختصاص داده است، در 3 بخش ديگر هم به موضوع امام  
     مهدي از نگاه قرآن، مهدي از  
     ديدگاه غيرمسلمانان، و مهدي از نظرگاه اهل سنت  
     پرداخته است. متن عربي روايات به  
     همراه اعراب گذاري آنها در ابتدا نقل شده و سپس  
     ترجمه فارسي آنها آمده است.  
     مجموعه رواياتي است درباره امام عصر (عج) که به  
     ترتيب نام معصومان (ع) تدوين شده  
     است. نگارنده، اين کتاب را به سبک کتاب کمال الدين  
     و تمام النعمة شيخ صدوق تنظيم  
     کرده است و روايات موجود در آن، موضوع و محتواي  
     مشخصي ندارد و به طور کلي بر محور  
     شخصيت و غيبت امام عصر، ويژگي هاي عصر ظهور، انتظار  
     فرج، تکاليف شيعيان و منتظران  
     گرد آمده است. غير از 14 فصلي که نگارنده به بررسي  
     امام زمان از نگاه معصومان  
     اختصاص داده است، در 3 بخش ديگر هم به موضوع امام  
     مهدي از نگاه قرآن، مهدي از  
     ديدگاه غيرمسلمانان، و مهدي از نظرگاه اهل سنت  
     پرداخته است. متن عربي روايات به  
     همراه اعراب گذاري آنها در ابتدا نقل شده و سپس  
     ترجمه فارسي آنها آمده است.