بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت مهدي و رابطه عالم اسلامي  
    :نويسنده   رابطة العالم الاسلامي  
    :ناشر   زمان  
    :تاريخ چاپ   1397هـ  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي اعتقاد به مهدويت، توسط علماي معاصر اهل سنت  
     است. نويسنده در مقدمه با استناد  
     به چند حديث نبوي، به معرفي 12 خليفه رسول خدا (ص)  
     به ويژه امام مهدي (عج) پرداخته،  
     و ديدگاه محمد صالح القزاز، دبيرکل مؤسسه رابطة  
     العالم الاسلامي و يکي از مفتيان  
     بزرگ و چندين تن ديگر از علماي اهل تسنن را طرح  
     کرده است. آنان ابن تيميه، مؤلف  
     المنهاج، و ابن القيم، نويسنده المنار را از  
     معتقدين به صحت مهدوي باوري نام  
     مي برند و بخشي از متون آثار آنان را ارائه  
     مي کنند. در اين متون، امام با عنوان  
     محمد بن عبدالله الحسني العلوي الفاطمي المهدي  
     الموعود المنتظر ياد مي شود؛ راويان  
     اخبار و علائم ظهور امام بررسي مي شوند و  
     مجموعه هاي حديثي معتبر اهل سنت که  
     احاديثي درباره موضوع در بردارند ذکر مي گردند. وي  
     در پايان، به معرفي علماي سلف  
     سني که کتاب مستقلي در باب مهدويت نگاشته اند،  
     مانند ابونعيم، مؤلف اخبار المهدي،  
     ابن حجر هيثمي، الشوکاني نويسنده التوضيح في تواتر  
     ما جاء في المنتظر و الدجال و  
     المسيح پرداخته و متذکر مي شود ايشان، احاديث نبوي  
     درباره مهدويت را مقطوع به تواتر  
     و صحت مي دانند و بر وجوب اعتقاد به خروج مهدي (عج)  
     تأکيد مي ورزند و آن را از  
     عقايد اصلي اهل سنت مي شمارند.