بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت بقيةالله و نود و دو تن از نجات يافتگان  
    :نويسنده   راسخي نجفي، عباس  
    :ناشر   محلاتي  
    :تاريخ چاپ   1371هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - انتظار - وظايف منتظران - توسل  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     در شرح حال متوسلين و عنايت شدگان به ساحت حضرت ولي  
     عصر (عج) است. به باور نويسنده،  
     خداوند افرادي را بر حسب استعداد و قابليت، داراي  
     امتياز خاصي قرار داده و آيات و  
     روايات دال بر اين مطلب است که هنگام حاجت، آنان را  
     واسطه فيض الهي قرار دهيد.  
     نويسنده در همين راستا به شيوه داستاني، به شرح  
     زندگاني و شيوه توسل 92 نفر از راه  
     يافتگان به ساحت حضرت مهدي پرداخته است و اين  
     داستان ها و خاطرات را تحت 4 عنوان  
     بيان مي کند: متوسلين؛ ديدند و شناختند؛ عنايت  
     شدگان؛ ديدند و نشناختند. او در بخش  
     بعد به آيات نازل شده در شأن امام زمان و شرح و  
     تفسير آنان پرداخته و در ضمن آن به  
     معارف شيعي و ديدگاه هاي اماميه در مورد امام  
     زماناشاره کرده است و در پايان اشعاري  
     در مدح حضرت ولي عصر ذکر کرده است.