بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در محضر دوست  
    :نويسنده   مدرسه و کتابخانه تخصصي حضرت ولي عصر  
    :ناشر   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  
    :موضوع   فضايل و مقامات - کرامات و  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده در جلد اول کتاب، حکايت 40 تن از بار  
     يافتگان به محضر امام زمان (عج) و در  
     جلد دوم حکايت 40 تن از شفا يافتگان با عنايت آن  
     حضرت را نقل مي کند. از جمله اين  
     تشرف يافتگان، مي توان به حاج علي بغدادي، حاج حسن  
     جمکراني، سيد بحرالعلوم و مقدس  
     اردبيلي اشاره نمود. بيماران شفا گرفته نيز از جمله  
     بيماران ناعلاجي بودند که با  
     عنايت امام شفا گرفته اند، و مؤلف به ذکر بيماري و  
     سپس درمان و نام و مشخصات آنان  
     مي پردازد.