بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گل نرگس  
    :نويسنده   مديريت امور فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - غيبت - تاريخ  

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است کوچک درباره امام مهدي، غيبت و علائم  
     ظهور و.... نويسنده براي  
     ارائه اثري کوتاه و گويا درباره امام مهدي و مباحثي  
     در آن باره، نخست ضمن معرفي  
     اجمالي امام مهدي، داستان ميلاد ايشان را بيان  
     مي کند و آن گاه به ويژگي هاي ايشان  
     با استفاده از روايات وارده مي پردازد. وي به اخبار  
     مهدي، از زبان معصومان  
     مي پردازد و به حکمت غيبت ايشان اشاره مي کند.  
     علائم حتميه و غير حتميه ظهور، غيبت  
     کبرا و ولايت فقيه، مسئله رجعت و 10 گفتار از امام  
     قائم، از ديگر مطالب کوتاه کتاب  
     است.