بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي احاديث مهدويت و ولادت حضرت مهدي  
    :نويسنده   رضواني، علي اصغر  
    :موضوع   فضايل و مقامات - زندگي نامه - ولادت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پاسخي است به شبهات عبدالرسول لاري معروف به احمد  
     الکاتب در ادعاي خود، مبني بر  
     ضعيف بودن اخبار وارد شده درباره مهدويت و ولادت  
     امام مهدي (عج). نويسنده با بررسي  
     اين اخبار در کتاب هاي حديثي، از جمله کتاب هاي  
     حديثي نخستين شيعه مثل کافي، کمال  
     الدين، و غيبت شيخ طوسي، اسناد آنان را معتبر و  
     معيار صحت حديث در نزد قدما را  
     اطمينان به نقل خبر مي داند، که با توجه به نزديک  
     بودن آنان به عصر ائمه (ع)، قراين  
     داخلي و خارجي فراواني کمک کار آنان در اعتماد و  
     اطمينان به خبر و راوي آن است. وي  
     همچنين به بررسي رواياتي که در مورد ولادت امام  
     زمان (عج) وارد شده پرداخته و آنها  
     را متواتر و قابل اعتماد دانسته است.