بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دعائي ندبه، يعني حضرت امام مهدي منتظر کي ظهور کي تمنا  
    :نويسنده   رضوي، سيد ناصر حسين  
    :ناشر   مرکز تبليغ صحيفه  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :زبان اصلي