بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي، شخصيت و حقيقت  
    :نويسنده   سنبهالي، اسعد قاسم  
    :ناشر   بنياد شاه ولي الله  
    :تاريخ چاپ   2000م  
    :موضوع   فضايل و مقامات - زندگي نامه  
    :زبان اصلي