بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حکومت جهاني حضرت مهدي از ديدگاه قرآن و عترت  
    :نويسنده   شريعت زاده خراساني، محمود  
    :ناشر   دار الصادقين  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - حکومت و قيام  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گردآوري مجموعه اي از آيات قرآن و روايات منقول از  
     امامان در اثبات قضيه مهدويت و  
     ظهور منجي در آخرالزمان و ويژگي هاي حکومت جهاني  
     ولي عصر (عج) است. مؤلف نخست  
     شمه اي از شرح حال مادر امام عصر و ولادت ايشان را  
     نگاشته و 26 ويژگي حکومت امام را  
     ذکر کرده است. کتاب از 2 بخش تشکيل شده است: نخست  
     مجموعه اي از آيات قرآن که به  
     ترتيب سوره ها (از بقره تا عصر) تنظيم شده و در هر  
     کدام پس از نقل آيه مورد نظر،  
     دلالت آن به موضوع مهدويت با استناد به روايات شيعي  
     و سني آورده شده است مي آيد و  
     در بخش دوم، مجموعه روايات مربوط به ولادت، ظهور و  
     قيام وي که از امامان شيعه نقل  
     شده، بدون توضيح خاصي آمده است.