بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بشارات صحف سماويه  
    :نويسنده   شعفي، سيد علي اکبر  
    :ناشر   سيد علي اکبر شعفي  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به بشارات کتاب هاي آسماني درباره امام مهدي (عج)  
     مي پردازد. اين بشارت ها عبارتند  
     از: بشارت آدم، ادريس، ابراهيم (ع) و بشارت هاي  
     عهدين. نويسنده با نقل اين بشارت ها  
     و تطبيق آن بر امام زمان نتيجه مي گيرد که انبياي  
     گذشته از آمدن منجي و مصلح جهاني  
     خبر داده بودند.