بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دانستنيهايي درباره حضرت مهدي  
    :نويسنده   شفيعي، سيد علي  
    :موضوع   فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ارايه پاره اي از ديدگاه هاي شيعه درباره امام زمان  
     (عج) است. مؤلف، نخست مهدويت از  
     ديدگاه شيعه را بررسي کرده و عقيده صوفيه را در  
     مورد مهدويت که قائل به نوعيت مهدي  
     هستند و براي هر عصري، وجود مهدي مخصوص آن عصر را  
     لازم مي دانند، نقد کرده و نظر  
     شيعه درباره شخص بودن مهدي را شرح داده است. وي با  
     هدف ريشه يابي اعتقاد به نوعيت  
     مهدي، ضمن کاوشي در قرآن و روايات، استعمال لفظ  
     ظهور را در معناي ظهور امر علاوه بر  
     ظهور شخص امام زمان قابل قبول دانسته و انقلاب  
     اسلامي ايران را نموداري از ظهور  
     امام زمان دانسته است. وقت ظهور امام زمان و بردن  
     نام او به طور صريح و از جاي  
     برخاستن هنگام ذکر نام او، مباحث ديگر اين مقاله  
     است و موضوع امام زمان و همسر و  
     فرزندان او پيش از ظهور، بحث پاياني اوست که ضمن  
     طرح دلايل مدعيان اين نظر که امام  
     داراي همسر و فرزند است، به نقد آنها پرداخته و  
     وجود همسر و فرزند را براي امام  
     زمان نفي کرده است.