بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دعاي ندبه، دعا براي حضرت بقية الله  
    :نويسنده   شفيعي، سيد علي  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي سندي و محتوايي دعاي ندبه است. نويسنده با  
     اشاره به برگزاري مستمر دعاي ندبه  
     در ميان شيعيان، به اهميت قطعات و مفاهيم آن که  
     حاوي مجموعه اي از عقايد و اخلاقيات  
     مذهب شيعه است، با محوريت ارتباط با مهدي موعود  
     (عج) و انتظار ظهور وي پرداخته است.  
     سند دعا را محدثان معروف و بزرگ شيعه، مانند شيخ  
     عباس قمي، محدث نوري، علامه مجلسي،  
     سيد بن طاووس، محمد بن جعفر بن مشهدي، ابن ابي قره،  
     محمد بن حسين بزوفري در آثار و  
     منابع خود نقل کرده اند. اين دعا از نظر محتوا نيز  
     با قطعيات قرآن و سنت تعارض  
     ندارد و بيان کننده عقايد شيعه است. در اين زمينه  
     ديدگاه شيخ انصاري و علامه  
     مامقاني و محقق ايرواني را ذکر کرده و در پايان، به  
     بررسي گوينده آن پرداخته، آن را  
     از امام صادق (ع) يا حضرت مهدي (عج) دانسته است.