بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نور پنهان در افق قرآن «حضرت مهدي»  
    :نويسنده   شيخ الاسلامي، جعفر  
    :ناشر   يکان  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کاوشي است در آيات مربوط به امام زمان (عج).  
     نويسنده، نخست ويژگي هايي که در قرآن  
     براي موعود بيان شده و نيز مسئله انتظار را بررسي  
     کرده است و با استناد به آيه 59  
     سوره نساء اطاعت از مهدي را به عنوان اولي الامر،  
     اطاعت از خدا دانسته و آيه والعصر  
     را به معناي سوگند به عصر قيام مهدي تفسير کرده است  
     و آيات 9 سوره صف، 55 نور، 105  
     انبيا، 62 نمل و بسياري از آيات ديگر قرآن را به  
     حضرت مهدي و قيام او تطبيق داده  
     است. وي سپس به بيان ويژگي هاي ياران امام پرداخته  
     و آياتي از قرآن را مثل آيه هاي  
     148 سوره بقره، 54 مائده، 8 هود و 62 يونس را در  
     خصوص ياران مهدي تفسير کرده است و  
     آيات والفجر، ذکر هم بايام الله، اشرقت الارض بنور  
     ربها، نحشر من کل امة فوجا و...  
     را نيز مربوط به ياران آن حضرت دانسته و در پايان  
     چند گفته از گفتارهاي ائمه درباره  
     حضرت ولي عصر را نقل کرده است.