بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت مهدي از ديدگاه عرفاي اهل سنت  
    :نويسنده   ضيايي، رحمت الله  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي