بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديدگاه اهل سنت درباره مهدي منتظر  
    :نويسنده   عباد، عبدالمحسن  
    :مترجم   خسروشاهي، سيد هادي  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي