بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دارالسلام  
    :نويسنده   عراقي ميثمي، محمود  
    :ناشر   ايران نگين  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره وجود امام مهدي (عج)، امامت، صفات،  
     حالات، معجزات آن حضرت و گزارشي  
     از مشاهدات کساني است که در خواب يا بيداري او را  
     ديده اند. نويسنده با هدف ارشاد  
     مردم و پاسخ به نقدها و شبهات مربوط به مسائل  
     مهدويت، به دو شيوه عقلي و نقلي، نخست  
     به بيان اثبات وجوب وجود معصوم (ع) در تمام زمان ها  
     مي پردازد؛ آن گاه امام مهدي را  
     مصداق اين معصوم معرفي مي کند و احاديثي را در اين  
     زمينه از پيامبر (ص) و معصومان  
     مي آورد. در ادامه، مباحث مربوط به غيبت امام مهدي  
     و معجزات او در عصر غيبت مورد  
     بررسي قرار گرفته و احاديثي درباره علائم ظهور و  
     ويژگي هاي دولت مهدي (ع) ذکر  
     مي کند.