بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امامت حضرت مهدي در اعتقاد ما  
    :نويسنده   نمايندگي ولي فقيه در سپاه، مرکز تحقيقات  
    :ناشر   اداره آموزش هاي عقيدتي سياسي نمايندگي وليفقيه  
    :موضوع   فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مباحثي درباره زندگاني، امامت، غيبت و ظهور  
     امام مهدي (عج) است که با هدف  
     تدريس براي نيروهاي سپاه پاسداران تدوين شده است.  
     نويسنده با بهره گيري از آيات  
     قرآن و منابع روايي شيعه و سني و کتب جديد و قديم  
     درباره امام مهدي، به بررسي و  
     تبيين زندگاني آن حضرت پرداخته است. برخي از مطالب  
     16 درس کتاب عبارتند از: آينده  
     جهان از ديدگاه ملل، اديان و قرآن؛ امام مهدي در  
     روايات شيعه و سني؛ سابقه تاريخي  
     اعتقاد به مهدويت؛ مشخص شدن راز واقعي غيبت پس از  
     ظهور؛ انتظار فرج و وظايف منتظران  
     در زمان غيبت؛ ويژگي هاي ياران امام و شيوه حکومت  
     او.