بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ذهنيت مستشرقين  
    :نويسنده   فخاري، عبد الحسين  
    :ناشر   آفاق  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با هدف محکم کردن مباني عقيدتي و فکري  
     شيعيان درباره امام مهدي و با  
     بهره گيري از منابع روايي، تاريخي و کلامي شيعه و  
     سني و نظرات دانشمندان غربي ابتدا  
     اصالت مهدويت را از نظر قرآن و روايات اهل سنت و  
     شيعه ثابت مي کند، سپس برخي از  
     شبهات درباره مهدويت را پاسخ مي دهد و در ادامه ضمن  
     بيان عوامل انحراف مستشرقين از  
     مسئله امام مهدي، به شرح چگونگي پيدايش فرقه هايي  
     از قبيل قاديانيه و بهائيه  
     مي پردازد و در نهايت پرتوي از حکومت امام زمان و  
     برخي از نشانه هاي ظهور آن حضرت  
     را بيان مي کند.