بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   به ياد حضرت مهدي  
    :نويسنده   مشير، سعيد  
    :ناشر   معارف اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1362هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :تعداد چاپ   1