بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ظهور مهدي  
    :نويسنده   کاندهلوي، محمد ادريس  
    :مترجم   ارباب، ابراهيم  
    :ناشر   احمد جام  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :تعداد چاپ   1