بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي منتظر  
    :نويسنده   مرکز الرسالة  
    :مترجم   ابومحمد  
    :ناشر   مؤسسه امام علي(ع)  
    :تاريخ چاپ   1419هـ.ق  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي