بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشواي دوازدهم، امام زمان حضرت حجة بن الحسن المهدي  
    :نويسنده   مؤسسه در راه حق، هيأت تحريريه  
    :ناشر   در راه حق  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :تعداد چاپ   9  
    :زبان اصلي