بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کرامات الحجتيه يا معجزاتي از حضرت مهدي  
    :نويسنده   مير خلف زاده، احمد  
    :ناشر   مهدي يار  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - کرامات و  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي