بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مرآة المودة (تجليگاه عشق)  
    :نويسنده   مير دامادي، سيد محمود  
    :ناشر   فرهنگ اهل بيت(ع)  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :زبان اصلي