بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ده بحث پيرامون حضرت حجت  
    :نويسنده   هاشمي دهسرخي، سيد حسين  
    :ناشر   دار الکتاب  
    :موضوع   فضايل و مقامات - انتظار - وظايف منتظران  
    :زبان اصلي