بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گل نرگس و رهيافتگان محضر دوست  
    :نويسنده   صالحي کرماني، طيبه  
    :ناشر   فانوس  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1