بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   با ياد يار تا لحظه ديدار  
    :نويسنده   سيد زاده، سيد خليل  
    :ناشر   مهام  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي