بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ الائمة الاطهار، از حضرت سجاد تا حضرت وليعصر  
    :نويسنده   واعظ تبريزي، سيد بيوک  
    :ناشر   مصطفوي  
    :موضوع   مدايح و مراثي - زندگي نامه  
    :زبان اصلي