بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   راه وصال  
    :نويسنده   حسيني مطلق، سيد رضا  
    :ناشر   پارسايان  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي - انتظار - شرايط  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي