بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پنجاه داستان از شيفتگان حضرت مهدي  
    :نويسنده   رجائي، محمد حسين  
    :ناشر   خاطره  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي - اصحاب و ياران - فضائل  
    :تعداد چاپ   5  
    :زبان اصلي