بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انتظارات امام زمان  
    :نويسنده   شمس الدين، سيد مهدي  
    :ناشر   مؤسسه توسعه فرهنگ قرآني  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي