بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دلشده، در حسرت ديدار دوست  
    :نويسنده   قزل قاشي، زهرا  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي