بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ما امام زمان را ديدهايم  
    :نويسنده   واحد تحقيقاتي گل نرگس (عج)  
    :ناشر   گل ياس  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي