بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گلبهار  
    :نويسنده   سيدعبدالحجه بلاغي  
    :ناشر   چاپخانه خواجه  
    :تاريخ چاپ   1342ش  
    :موضوع   امام مهدي ،عرفان ،زيارت  
    :تعداد صفحه   55  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :سبک    فشرده