بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيام انقلاب ش 34  
    :نويسنده   سپاه پاسداران  
    :ناشر   سپاه پاسداران  
    :تاريخ چاپ   1360ش  
    :موضوع   امام مهدي ،اختراع ،لبنان  
    :تعداد صفحه   82  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :سبک    روائي  

شرح موضوعات کتاب
     امام خميني و ارائه معيارها  
     ميلاد امام مهدي عج  
     نشريه مجاهدين خلق  
     رسانه هاي جهان و انقلاب اسلامي  
     پيشروي رزمندگان در جنوب  
     مخترعين پس از انقلاب  
     جهادسازندگي  
     بينش التقاطي ، شبهه  
     تفسير نازعات از شهيد مطهري 6  
     موانع رشد در خانواده (3) ْ  
     شهيد آيت الله سعيدي  
     جمعيت هاي موتلفه اسلامي  
     عوامل پيروزي در عمليات نظامي  
     خاطرات رزمندگان از جبهه  
     لبنان پايگاه امپرياليست ها  
     ناسيوناليسم