بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بازگشت روح  
    :نويسنده   محمدهادي معرفت  
    :مترجم   سيدنصرالله آيتي مقدم  
    :ناشر   موسسه امام صادق ع  
    :تاريخ چاپ   1395ق  
    :موضوع   تناسخ ، روح ، رجعت ، مسخ ،  
    :تعداد صفحه   279  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    تاريخي  

شرح موضوعات کتاب
     عقيده تناسخي ها چيست ؟  
     پيامدهاي روح  
     بررسي داستان هاي تناسخ روح  
     بررسي ادله قدما در مورد تناسخ  
     براهين رد بر تناسخ  
     تناسخ از ديدگاه اسلام  
     علت گرايش اروپا به مكتب تناسخ  
     رجعت ، مسخ ، تجلي