بازگشت

گروه: اماکن
 
 
مرکز پاسخگو:مركز تحقيقات سپاه
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:رفتن به مسجد جمكران، جهت ديدن امام زمان(عج) در شبهاي چهارشنبه توصيه شده يا شبهاي جمعه؟
جواب:

هيچ كدام. زيرا اولاً مقصود اصلي از رفتن به مسجد جمكران، ديدن حضرت امام زمان (عج) نيست بلكه مقصود، انجام عبادت و خواندن نماز تحيّت و نماز امام زمان(عج) است، همانطور كه امام زمان(عج) به حسن بن مثله جمكراني فرمود: به مردم بگوييد اين قطعه از زمين مبارك است، در اين مكان عبادت خدا انجام دهيد. براي انجام اين عبادت بعضي از بزرگان شبهاي چهارشنبه و جمعه را توصيه كردهاند. و آن بدين معناست كه انسان در چنين شبهايي در جمكران به ديدن صاحب الزمان(عج) ممكن است موفق شود.

ثانياً آنچه براي ما بسيار مهم و هدف نهايي است، خودسازي و تربيت ديني و كسب رضايت الهي است. وقتي كه ما تربيت مهدي پسند يافتيم و پيرو راستين آن حضرت شديم، آن وقت ديدار با امام زمان(عج) به آساني ممكن ميشود، بلكه خود امام(عج) به ياري ما ميشتابد و از ما سركشي مينمايد. چون امامان(ع)، شيعيان واقعي خود را بسيار دوست ميدارند و در مشكلات به فرياد آنها ميرسند و از آنان دلجويي ميكنند.