بازگشت

گروه: اماکن
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا صحت دارد امام زمان(ع) در مسجد جمكران ظاهر شده و افراد مريضي شفا گرفته اند؟


جواب:

در اين مورد داستان هايي نقل شده كه عنايت امام زمان(ع) به اين مسجد و حتي شفاي بعضي بيماران را ثابت مي كند. در اين باره مي توانيد به كتاب شيفتگان مهدي(ع) اثر آقاي قاضي زاهدي مراجعه فرماييد.