بازگشت

گروه: اماکن
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:مسجد جمكران چه ارتباطي با حضرت مهدي (عج) دارد؟


جواب:

از دو جهت مسجد مقدس جمكران با امام زمان (عج) ارتباط دارد:

يكم: از برخي كتب تاريخي و ديني استفاده ميشود كه مسجد جمكران به دستور امام زمان (عج) تأسيس شده كه شرح به وجود آمدن آن چنين است: شيخ عفيف صالح بن حسن مثله جمكراني گزارش داده است: محمد حسين ناصر الشريعه، تاريخ قم، ص 149؛ بحارالانوار، ج 53، ص 230.

در خواب ديدم كه جماعتي آمدند و گفتند كه از خواب برخيز و دستور امام زمان (عج) را اجابت و اطاعت كن. من بيدار شده و آماده شدم.

در اين هنگام آوازي شنيدم كه گفت: اين پيراهن را نپوش كه از تو نيست و پيراهن ديگري كه از تو است بپوش... مرا بياورند به جائي كه الان مسجد است، ديدم در آن جا تختي نهاده شده و روي آن فرشي گسترده و بالشهاي نيكو نهاده و جواني سي ساله بر آن تكيه زده است و كنار او پيرمردي نشسته و بر او كتاب ميخواند و پيش از شصت نفر در اين زمين گرد او نماز ميخوانند.

بعضيها لباسهاي سفيد و برخي لباسهاي بر تن دارند و آن پيرمرد حضرت خضر بود. حضرت به من دستور داد كه برو به حسن مسلم بگو كه چند سال است در اين زمين عمارت و كشاورزي ميكني، و از اين به بعد اجازه زراعت و عمارت نداري. اگر از اين به بعد زراعت و عمارت كردي، بايد با منافع آن مسجد بنا كني. به حسن مسلم بگو: اين زمين شريفي است كه خداي تعالي اين زمين را بر زمينهاي ديگر برتري داده و آن را بر گزيده است.

پس حضرت فرمود: حسن مثله بايد به حضور سيد ابوالحسن رفته و همراه او نزد حسن مسلم برويد و انتفاع چند ساله مسجد را گرفته، به ديگران دهيد تا مسجد را بنا كنند من همراه سيد ابوالحسن الرضا به خدمت حسن مسلم رفته و منافع زمين را از او گرفته و مسجد جمكران بنا گرديد و از چوب پوشانده شد.

تاريخ قم، ص 149 - 152؛ بحارالانوار، ج 53، ص 130 - 132.