[ 1] [ 2] [ 3]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:126

رديف عنوان سؤال
  1   اگر اين درست است كه در زمان غيبت امام عصر ( عج ) وظايف ما توسط علما و مجتهدين جامع الشرايط مشخص مي شود پس ديگر نيازي به امام زمان (عج ) نيست ، عده اي اعتقاد دارند جهت هدايت عرفاي بزرگ وجود حضرت صاحب الزمان لازم است ميگويم آنها مي توانند از روح زنده سا ير ائمه كمك بگيرند اگر بگوئيد حكومت الهي مي آورد ديگر عرفايي مثل امام خميني نمي توانند با تمسك به ائمه حكومت اسلامي بر پا كنند پس نياز ي به امام زمان نيست توضيح لازم را مرحمت فرمائيد ؟  
  2   1- در زمان ظهور حضرت مهدي (عج ) تاچه موقع حكومت مي كنند ؟  
  3   برطبق حديثي از پيامبر «صلي الله عليه واله » كه فرموده اند { من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليت } بسياري از علماي شيعه توانسته اند هم حقانيت امير المؤمنين « عليه السلام » را اثبات نمايند و هم وجود مقدس آقا امام زمان , حال در روايت آمده كه بعد از ظهور آقا امام زمان و حكومت برزمين به دست پيرزني شهيد مي شوند, پس بعد از اين ماجرا تكليف اين حديث بسيار مهم و متواتر چيست ؟  
  4   1- آيا زماني كه امام زمان «عليه السلام » ظهور كنند، ديگر انسانها نياز به ماديات ندارند و زمان حكومت چگونه است ؟ اگر نياز به ماديات نباشد ديگر كار كردن معني ندارد پس وضع دنيا به چه صورتي خواهد بود ؟  
  5   كدام آيات , بشارت برپايي حكومت الهي جهاني را مي دهد ؟  
  6   قيام مهدي عليه السلام و تشكيل حكومت واحد جهاني چگونه ممكن است ؟  
  7   عـلـمـاي شـيعه چون فائده اي براي وجود امام غائب سراغ ندارند گاهي موضوع را احاله به آينده مي دهند كه امام در آينده جهان را پر از عدل و داد مي كند . گوئيم : پس امام امام آينده است نه امام زمان .  
  8   عـلـمـاي شـيعه چون فائده اي براي وجود امام غائب سراغ ندارند گاهي موضوع را احاله به آينده مي دهند كه امام در آينده جهان را پر از عدل و داد مي كند . گوئيم : پس امام امام آينده است نه امام زمان .  
  9   اگـر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج ) در زمين و ولي امر همه مسلمانان جهان است , چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه , نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ديگران بايد ايراني باشند ؟  
  10   اگـر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج ) در زمين و ولي امر همه مسلمانان جهان است , چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه , نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ديگران بايد ايراني باشند ؟  
  11   اگر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج) در زمين وولي امر همه مسلمانان جهان است, چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه, نمايندگان مجلس خبرگان رهبري وديگران بايد ايراني باشد؟  
  12   آيا شمشير حضرت علي(ع) نزد حضرت مهدي موجود ميباشد؟  
  13   چگونه در يوم الظهور و يوم الفتح ايمان كفار قبول نمي‎شود و صدها ميليون بشر محكوم به فنا و اعدام خواهند شد با اينكه كفر بيشتر آنها از راه عناد نيست، اين برخورد چگونه با عدل خدا توجيه مي‎شود؟  
  14   عقيده به ظهور حضرت مهدي(عج) با عدل و قسط چه رابطهاي دارد؟  
  15   در تاريخ خوانده ايم كه هر حكومت و تمدني روزي سقوط مي كند، آيا امكان ندارد كه حكومت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) هم روزي سقوط كند؟ يعني مردم به آن عادت كنند و از آن دلزده شوند؟
 
  16   براي اينكه دنيا حكومت حضرت مهدي(عج) را پذيرا گردد چند نوع آمادگي لازم است؟

 
  17   چند انقلاب كه نشان دهندة قانون عكس العمل، در مسائل اجتماعي و نشان دهندة وقوع يك انقلاب جهاني (حضرت مهدي(ع)) در آينده هستند، كدامند؟

 
  18   امام صادق(ع) در مورد پيشرفت علم در زمان حضرت مهدي(عج) چه ميفرمايد؟

 
  19   رسول الله(صز) در مورد عدالت گستري حضرت مهدي(عج) چه فرمودهاند؟

 
  20   آيا فراگيري فساد مايه انقلاب حضرت مهدي (عج) است؟ و اگر چنين است چرا در گسترش آن كوشش نكنيم؟  
  21   قيام مهدي (عج) و تشكيل حكومت واحد جهاني چگونه امكانپذير است و اين حكومت چه ويژگيهائي دارد؟  
  22   منابع مفيد در مورد امام مهدي ( عج ) معرفي كنيد؟  
  23   اگر براساس دليل عقلي امام معصوم بايد زمام امر حكومت را به دست گيرد پس چرا در زمان غيبت امام معصوم((عليه السلام)) در رأس حكومت نيست و اگر فقيه عادل هم مي تواند حكومت را به دست گيرد پس از اصل نبايد دليلي بر لزوم امامت امام معصوم((عليه السلام)) داشته باشيم؟  
  24   پس از ظهور امام زمان(عج) ايشان چند سال حكومت ميكنند؟ آيا بعد از آن قيامت بر پا ميگردد؟

 
  25   پس از ظهور امام زمان(ع) آيا حضرت علي(ع) و ديگر امامان بازگشت نموده به ترتيب حكومت خواهند كرد؟

 
  26   آيا سفياني همان دجال است كه قبل از حضرت مهدي حكومت ميكند؟

 
  27   طبق روايات حكومت ايران قبل از ظهور حضرت مهدي(ع) چگونه خواهد بود؟ آيا حكومت فعلي ايران تا ظهور امام زمان(ع) خواهد ماند؟

 
  28   حكومتي كه قبل از ظهور امام زمان(عج) در يكي از كشورهاي عربي تشكيل ميشود و حكومتي شبيه حكومت عباسيان است، چه نوع حكومتي است؟ آيا حكومتي كه اكنون در عراق تشكيل شده است، ميتواند همان باشد؟ در اين باره توضيح دهيد.

 
  29   نقش زنان پيش از ظهور و پس از ظهور امام مهدي(عج) يعني در حكومت امام (ع) چيست؟

 
  30   در بعضي از كتاب ها آمده است كه بعد از ظهور امام زمان(ع) و بر قراري عدالت يك زن امام زمان(ع) را به شهادت مي رساند، مگر عدل و داد برقرار نشده و انسان هاي بد و ظالم از بين نمي روند؟

 
  31   آيا در روايات به حكومت جمهوري اسلامي ايران اشاره شده است؟ با توجه به اين كه امام خميني در كتاب كيمياي محبت گفته است: ما در ايران حكومت تشكيل مي دهيم و پرچم آن را به دست صاحب اصلي آن (امام زمان(عج)) مي دهيم. لطفاً توضيح دهيد.

 
  32   آيا وظايف ولي فقيه در عصر غيبت امام زمان با ظهورش كاسته خواهد شد، يا مبسوط اليد ميشوند؟

 
  33   مدت خلافت امام زمان(ع) چقدر است؟ بعد از ايشان امامان ديگر حكومت خواهند كرد؟

 
  34   پس از ظهور حضرت مهدي(عج) جهان چگونه سپري خواهد شد؟ آيا پس از اين،مدت طولاني خواهد بود؟ آيا حكومتي بعد از حكومت حضرت مهدي(ع) وجود خواهد داشت؟

 
  35   پس از ظهور امام زمان (عج) و برقراري عدل و عدالت، آيا آخرالزمان است و قيامت فرا ميرسد؟

 
  36   امام زمان چند سال حكومت مي كند؟

 
  37   وضع سينما و بازيگران در حكومت امام زمان(عج) چگونه است؟

 
  38   حضرت مهدي(عج) پس از ظهور چند سال حكومت خواهند كرد؟

 
  39   در زمان حكومت حضرت مهدي(ع)زندگي مردم چگونه است؟

 
  40   گفته شده بعد از آنكه حضرت ولي عصر(عج) ظهور نمود ايشان شهيد مي شوند. آيا اين سخن صحيح است؟ چگونه بعد از ظهور حضرت جهان پر از عدل و داد مي شود؟ شهادت حضرت چگونه اتفاق مي افتد و چگونه قيامت آغاز مي شود؟ آيا شهادت حضرت آغاز قيامت است؟ توضيح دهيد.

 
  41   آيا در دورة ظهور، اساساً نياز به حكومت هست، زيرا عقل هاي مردم تكميل شده و علم پيشرفت كرده و عدالت فراگير شده است؟ حكومت براي رفع نياز بشر است كه تأمين شده است. پس چه نيازي به حكومت است؟

 
  42   آيا لازمة رهبريت جامعة اسلامي ارتباط با آقا امام زمان(عج) است. يعني ولي فقيه و رهبر جامعة مسلمانان را خداوند از قبل منصوب كرده اند؟

 
  43   بعد از ظهور امام زمان(عج) حكومت دنيا چه وضعيتي دارد و حكومت حضرت و عالم تا چه زماني بقا و دوام دارد؟

 
  44   نام حكومت حضرت مهدي 7چيست ؟

 
  45   مدت حكومت امام زمان 7بعد از ظهورش چقدر است و نحوهء شهادت آن بزرگوار چگونه اتفاق مي افتاد؟

 
  46   پيامبراني كه زنده هستند و با حضرت مهدي 7مي آيند, در حكومت آن بزرگوار چه سمتي خواهند داشت و كيانند؟

 
  47   اگر قرار بر اين است طبق روايات موثق تمامي ظلم و ستم از روي زمين با حكومت آقا امام زمان 7برچيده شود, چرا حضرت توسط عده اي ظالم به شهادت خواهد رسيد؟

 
  48   با ظهور امام زمان 7جهان پر از عدل و داد مي شود. آيا در اين دوره كسي مرتكب افعال قبيح و يا گناه مي شود؟ امنيت , آرامش و راحتي انسان ها در زمان حكومت امام زمان 7و عدم امنيت و سختي و مشقت انسان هايي كه قبل از زمان ظهور حضرت زندگي مي كنند, چگونه قابل توجيه است ؟

 
  49   آيا با عدل الهي سازگار است كه ائمة اطهار قبل از تولد و در زندگي دنيا نزد خدا داراي چنان مقامي باشند كه قبر حضرت علي را حضرت نوح بكند يا حضرت آدم براي عفو، به پنج تن آل عبا متوسل شود و يا حضرت مهدي(ع) فوراً بعد از تولّد در برابر خدا سجده كند، ولي بنده بايد به اين صورت به زندگي ادامه دهم و تلاش كنم تا نزد خدا ارزش كسب كنم؟

 
  50   لطفاً در مورد ظهور حضرت مهدي 7و شهادت آن حضرت و اين كه بعد از او چه كسي به حكومت مي رسد, توضيح دهيد.