فضيلت خواندن نماز در مسجد جمكران


آنگاه امام مهدي (ع ) فرمودند: هر كس اين دو ركعت نماز (نماز امام صاحب الزمان ) را در اين مكان (مسجد مقدس جمكران ) بخواند، مانند آن است كه دو ركعت نماز در كعبه خوانده باشد.

حسن بن مثله مي گويد: چون من پاره اي را آمدم ، دوباره مرا بازخواندند و فرمودند: بزي در گله جعفر كاشاني است ، آن را خريداري كن و بدين موضع آور و آن را بكش و بر بيماران انفاق كن ، هر بيمار و مريضي كه از گوشت آن بخورد، حق تعالي او را شفا دهد.

وي مي گويد: من سپس به خانه بازگشتم و تمام شب را در انديشه بودم تا اينكه نماز صبح خوانده و سپس سراغ علي المنذر رفتم و ماجراي شب گذشته را براي او نقل كردم و با او به همان موضع شب گذشته رفتم . وقتي رسيديم ، زنجيرهائي را ديديم كه طبق فرموده امام عليه السلام حدود بناي مسجد را نشان مي داد، سپس به قم نزد سيد ابوالحسن رضا رفتيم و چون به در خانه او رسيديم ، خادمان او گفتند كه سيد از سحر در انتظار تست و تو از جمكران هستي ، به او گفتم : بلي ، به درون خانه رفتم و سيد مرا گرامي داشت و گفت : اي حسن بن مثله ، من در خواب بودم كه شخصي به من گفت كه حسن بن مثله نام از جمكران پيش تو مي آيد، هر چه گويد تصديق كن و بر قول او اعتماد كن كه سخن او سخن ماست ، و قول او را رد نكن و از هنگام بيدار شدن از خواب تا اين ساعت منتظر تو بودم و آنگاه بود كه ماجراي شب گذشته را بر وي تعريف كرد.

سيد بلافاصله فرمود تا اسبها را زين نهادند و بيرون آوردند و سوار شدند. چون به نزديك روستاي جمكران رسيدند گله جعفر كاشاني را ديدند، حسن بن مثله به ميان گله رفت و آن بز كه از پس همه گوسفندان مي آمد پيش حسن به مثله دويد، جعفر سوگند ياد كرد اين بز در گله من نبوده و تاكنون آن را نديده بودم ، به هر حال آن بز را به مسجد آورده و آن را ذبح كرده و هر بيماري كه از گوشت آن خورد با عنايت خداوند تبارك و تعالي و حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه ) شفا يافت . حسن مسلم را احضار كرده و منافع زمين را از او گرفتند و مسجد جمكران را با چوب و ديوار پوشاندند، سيد زنجيرها و ميخ ها را با خود به قم برد و در خانه خود گذاشت ، هر بيمار و دردمندي كه خود را بدان زنجير مي ماليد، خداي تعالي او را شفاي عاجل عنايت مي فرمود. ولي پس از فوت سيد ابوالحسن ، آن زنجيرها پنهان گشته و ديگر كسي آن را نديد.

اين بود مختصري از مسجد مقدس جمكران و چگونگي بناي آن و نماز حضرت صاحب الزمان عليه السلام .

مشروح فرمان مقدس حضرت بقيه الله - ارواحنا فداه - براي تاسيس ‍ مسجد مقدس جمكران را علامه نوري در كتاب شريف نجم ثاقب ، صفحه 294 و جنه الماوي ، صفحه 230 از كتاب گرانقدر ((مونس الحزين )) تاليف شيخ صدوق نقل كرده است .

در اين رابطه در منابع فراواني به اجمال و تفصيل سخن رفته است كه از آن جمله است