بازگشت رسول خدا ( ص ) به دنيا«اِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ اِلي مَعادٍ....».

«آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد، تو را به جايگاهت [= زادگاهت ] باز مي گرداند...».

( - سوره قصص: آيه 85 . )

امام صادق ( عليه السلام ) در تفسير اين آيه فرمود:

«پيامبر اكرم ( صلي الله عليه وآله وسلم ) به سوي شما باز مي گردد».

( - بحارالانوار: ج 53، ص 46 / تفسير برهان: ج 3، ص 239. )

امام سجّاد ( عليه السلام ) نيز در تفسير اين آيه فرمود:

«پيامبرتان به سوي شما بر مي گردد».

( - بحارالانوار: ج 53، ص 56. )

ابوخالد كابلي از امام زين العابدين ( عليه السلام ) روايت مي كند كه در تفسير اين آيه فرمود: «رسول اكرم ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، اميرمؤمنان ( عليه السلام ) وامامان ( عليهم السلام ) : به سوي شما باز مي گردند».

در محضر امام باقر ( عليه السلام ) از جابر بن عبداللَّه انصاري گفتگو شد، امام باقر ( عليه السلام ) فرمود: «خداوند رحمت كند جابر را، او از فقهاي ما بود. دانشش تا به آنجا رسيده بود كه مي دانست آيه (اِنَّ الَّذي فَرَضَ...) مربوط به رجعت است».

( - تفسير قمي: ج 2، ص 147 / نورالثّقلين: ج 4، ص 144 . )رسول خدا ( صلي الله عليه وآله وسلم ) و علي ( عليه السلام ) همديگر را ملاقات مي كنند

از امام صادق ( عليه السلام ) تفسير اين آيه (انّ الّذي فرض...) را پرسيدند، فرمود:

- «به خدا سوگند، دنيا سپري نمي شود تا رسول اكرم ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وامير مؤمنان ( عليه السلام ) در (ثُوَيَّه) همديگر را ملاقات كنند و ( - «ثُوَيَّه» نام سرزميني در نواحي «كوفه» است، كه قبر ابوموسي اشعري آنجاست.

مستدرك سفينه: ج 1، ص 429. )


در آنجا مسجدي بسازند كه دوازده هزار در داشته باشد».

( - بحارالانوار: ج 53، ص 113 . )روز فتح چه روزي است؟

در تفسير قمّي آمده است:

هنگامي كه رسول اكرم ( صلي الله عليه وآله وسلم ) اخبار رجعت را بيان فرمود، پرسيدند: روز فتح چه روزيست؟

فرمود: در روز فتح كافران را ايمان آوردن سودي نمي بخشد و به آنها مهلت داده نمي شود.

( - تفسير قمي: ج 2، ص 171 / نورالثّقلين: ج 4، ص 233 . )

( منكران و ملحدان براي كيفر شدن باز مي گردند )«قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا».

«گويند: اي واي بر ما، چه كسي ما را از خوابگاهمان بر انگيخت؟!».

( - سوره يس: آيه 52 . )

حسن بن شاذان مي گويد:

گروهي از عثمانيها در شهر واسط مرا آزار مي كردند و در هر فرصتي ضربه هائي بر من وارد كردند. من نامه اي به خدمت امام رضا ( عليه السلام ) نوشتم و از آزارهاي مردم واسط به محضر آن حضرت شكايت كردم. امام رضا ( عليه السلام ) با خطّ شريف خود در پاسخ نوشت: «خداي تبارك و تعالي از دوستان ما پيمان گرفته كه در حكومتهاي باطل در برابر آزار دشمنان صبر كنند. هنگامي كه اشرف مخلوقات قيام كند، خواهند گفت: اي واي بر ما، چه كسي ما را از خوابگاههاي خود برانگيخته است».

( - بحارالانوار: ج 53، ص 89 . )